عنوان شماره تماس آدرس
مازندران – ساری (مرکزی) 011-33392046 | 33392027 خیابان فرهنگ – روبروی باشگاه فرهنگیان
مازندران – قائم شهر 01142070194 | (آبیار) 09119234389 قائم شهر – خیابان بابل ، کوچه امیرکبیر ، ساختمان امیر ، طبقه 3